Vyberte stránku
Odměny pro zákazníky Bohdan Bolzano

BB BONUS

Věrnostním programem BB BONUS se Vám, našim zákazníkům, snažíme nabídnout ještě něco navíc – nějakou tu radost. Vytvořili jsme pro Vás věrnostní program, v rámci kterého získáváte za odběr zboží nebo služeb body.

JAK TO FUNGUJE?

Počet bodů je odvozen od fakturované částky v přepočtu 1 000 Kč = 1 bod. Účastníci programu bývají pravidelně jedenkrát za 3 měsíce formou čtvrtletního výpisu informováni o aktuálním stavu svého konta a aktuální nabídce odměn. Stav svého bodového konta mohou účastníci zjistit také po přihlášení se do e-shopu, kde si dárky za body mohou i objednat.

Dárky věrnostního programu BB BONUS jsou zásadně voleny tak, abyste je mohli, v závislosti na svých vnitrofiremních pravidlech, využívat pro osobní i firemní účely.

Pro další informace o programu BB Bonus nás můžete kontaktovat emailem bonus@bbbonus.cz.

Detailní pravidla programu BB Bonus
  1. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. (dále jen Bohdan Bolzano) se zavazuje, že zákazník obdrží po získání příslušného počtu bodů a na základě zaslané žádosti dárek podle svého výběru z aktuálního katalogu BB BONUS.
  2. Bohdan Bolzano se zavazuje, že zákazník obdrží dárek nejpozději do 30 dnů od podepsání a zaslání žádosti. Dárek může zákazník obdržet jen pokud nemá k Bohdan Bolzano závazky po splatnosti.
  3. Tato akce je určena pouze pro zákazníky Bohdan Bolzano.
  4. Do této akce mohou být zařazeni zakázníci Bohdan Bolzano, kteří za aktuální nebo předchozí rok dosáhli objemu objednávek minimálně 200 000 Kč bez DPH. Rozhodující jsou fakturované částky včetně dobropisů a vrubopisů v rámci jednoho IČ.
  5. Body se získávají za odběr zboží a služeb od Bohdan Bolzano přepočtem z fakturované částky v poměru 1.000,- Kč bez DPH = 1 bod. Zaokrouhluje se dolů, tzn. 3 999 Kč = 3 body. V rámci programu BB BONUS lze získat maximálně 2000 bodů za rok.
  6. Zákazník je pravidelně jedenkrát za 3 měsíce informován o počtu bodů formou čtvrtletního výpisu z BB BONUS konta. Zákazníci si dárky za své body mohou objednat po přihlášení se do e-shopu, kde také mohou zjistit stav svého BB Bonus konta, objednávku lze uskutečnit také zasláním žádosti na e-mail: bonus@bolzano.cz nebo odesláním objednávkového kuponu, který je součástí čtvrtletního výpisu z BB bonus konta poštou na adresu společnosti Bohdan Bolzano.
  7. Věrnostní program BB BONUS začíná 1.1. a trvá do 31.12. aktuálního roku. Zákazníci o své dárky musí požádat nejpozději do 31.3. následujícího roku.
  8. Bohdan Bolzano si vyhrazuje právo v případě vyčerpání zásob nebo v případě jiných nepředvídatelných okolností nahradit vybrané dárky obdobnými dárky ve stejné bodové a cenové hodnotě.
  9. Dárky jsou zásadně voleny tak, aby je zákazníci mohli využít pro firemní i osobní účely, v závislosti na vnitrofiremních pravidlech.
 V Kladně 3.1.2014

Martin Přibil
ředitel společnosti v.r.